Blog

Podejście empatyczne w komunikacji z osobą uzależnioną - jakie argumenty trafiają do alkoholika?
DDA objawy a nauka: Jak wspierać ucznia z diagnozą DDA w szkole?
Rola rodzin i bliskich w pomaganiu osobom z delirium alkoholowym